Tag Archives: komando 3

Commandos 3

کد های تقلب کماندو ۳

این بازی بسیار بازی جاب وهیجان انگیزی است که شما را با شخصیت های تاریخی آشنا کرده وچهره های جدیدی را به شما ارائه میدهد شما در نقش یک ژنرال ارشد  هستید که باید یک دسته را هدایت کرده و در واقع با آنها بازی کنید.

ادامه مطلب »